Każdy kto chodziła na lekcje historii wie, że dawniej rzemieślnicy odpowiedzialni za produkcję ręcznie wykonanych przedmiotów należeli do cech. Liczba rzemieślniczych zawodów była duża i zmieniała się wraz z postępem cywilizacyjnym.

rękodziełoW pewnym momencie historii zapotrzebowanie na rzemieślnicze umiejętności zostało znacznie ograniczone. Z czasem ludzi nimi obdarzonych zaczęto nawet określać mianem artystów. Zdolność wykonania czegoś samodzielnie jedynie przy użyciu własnych rąk do dzisiaj określana jest jako talent i przejaw artystycznego uzdolnienia.

Wyroby rzemieślnicze należą do sztuki i właśnie w takich kategoriach są postrzegane. Nic dziwnego, z rąk dawnych rzemieślników wychodziły przedmioty, które swoją trwałością zawstydzają efekty masowej produkcji. W konsekwencji rękodzieło artystyczne wytworzone przed wiekami do dzisiaj służy ludziom. Jednak także współcześni rzemieślnicy potrafią działać cuda.

Przedmioty przez nich wytwarzane to chociażby szkło dekoracyjne. Swoją oryginalnością i precyzyjnym wykonaniem zachwyca niejednokrotnie jak prawdziwe dzieło sztuki. Jednocześnie wpisuje się w uatrakcyjnianie wyglądu mieszkania czy domu. Staje się elementem codzienności, czymś co można podziwiać na co dzień, jednocześnie z tego korzystając. Jest to także swoiste dzieło sztuki wykonane przez artystę ludowego. Osobę, która czerpie inspiracje z własnej tożsamości i kultury ją otaczającej. W rzemiośle po dziś dzień bardzo ważne pozostaje bowiem zaakceptowanie tradycji własnego kręgu kulturowego. Można z nią polemizować, ale całkowite zerwanie czy odrzucenie osiągnięć poprzednich pokoleń raczej nie daje dobrych efektów artystycznych.

Mistrzowie rękodzieła czerpią zatem z przeszłości i dopasowują ją do potrzeb współczesności. W ten sposób mogą tworzyć rzeczy piękne, posiadające walory sztuki, a jednocześnie w pełni spełniające swoje praktyczne zadania.  Ich przewaga nad przedmiotami fabrycznie wykonanymi wynika z unikatowości i niemożności podrobienia danej rzeczy, która ma swoją duszę.

Więcej informacji i ofert z branży rękodzieła artystycznego: http://artessimo.pl