Właściwa wentylacja w mieszkaniu umożliwia prawidłowe przemieszczanie się powietrza, przekładając się na ulepszenie jakości życia lokatorów. Kiedyś używane były wentylacje grawitacyjne, nazywane tradycyjnymi, jednak rozwój technologii pozwolił na użycie bardziej zaawansowanych wentylacji mechanicznych.

WentylacjaAby móc ustalić, które z oferowanych rozwiązań jest najlepsze, dobrze jest poznać więcej informacji na ich temat. Wentylacja grawitacyjna ciągle jest jedną z najtańszych i najczęściej wykonywanych systemów wentylacyjnych. Ta metoda wietrzenia lokalu oparta jest na przyrodniczym zjawisku wznoszenia się powietrza, gdzie wiatr stanowi uzupełniający czynnik usprawniający sprawność systemu. Tego typu kanały wentylacyjne pracują w okresie zimowym najlepiej, w okresie letnim zaś najsłabiej. System nieregulowanej wentylacji zwykle stosowany był w przedwojennych budownictwach, gdzie nieszczelne okiennice i wejścia pozwalały na swobodny przepływ powietrza, co wiązało się jednak z ponoszeniem większych kosztów ogrzewania danego pomieszczenia. Z tego też względu zaczęto stosować wentylację naturalną regulowaną. Drugim, coraz częściej instalowanym systemem na wentylowanie pomieszczeń jest wentylacja mechaniczna, która jest najbardziej rozwiniętym systemem, której sercem jest rekuperator. Rekuperacja ciepła to odzyskiwanie energii w celu ponownego jej wykorzystywania, która jest montowana w systemach wentylacyjnych w celu pomniejszenia zużycia energii i dobowej stabilizacji temperatury wnętrz.

Tego rodzaju wentylacja z odzyskiem ciepła ma mnóstwo zalet, której najważniejszą z pewnością jest oszczędzanie energii grzewczej. Ponadto, decydując się na system wentylacji mechanicznej, można pominąć budowę kominów wietrznych. Do poprawienia działania wentylacji mechanicznej, coraz częściej stosowany jest gruntowy wymiennik ciepła, który w okresie grzewczym potrafi podgrzać powietrze zasysane do wentylacji do temperatury ponad 0 °C, natomiast w okresie letnim schłodzić je o ponad 10 °C.

Jednakże, dobór właściwego systemu wentylacji zależy od wielu ważnych elementów, dlatego, przed powzięciem decyzji dobrze jest zasięgnąć rady u specjalisty.