O temacie projektów drogowych słyszał prawie każdy, jednakże co konkretnie chowa się pod tym terminem? Według przepisów, projekt organizacja ruchu może wykreować każdy, bo prawo nie przewiduje konieczności dysponowania właściwymi koncesjami do wykonywania tego typu czynności.

drogaW dodatku, takowy projekt można zrobić odręcznie lub za pomocą fachowego programu komputerowego, jednak musi spełniać kilka fundamentalnych warunków. Przykładowo, musi zawierać plan orientacyjny oraz sytuacyjny o właściwej skali. Wszelkie obowiązujące normy zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Lecz, jak wyżej było wspomniane, projekt organizacji ruchu może stworzyć każda osoba, ale zwykle zajmują się tym specjalistyczne firmy.

Jedną z nich jest spółka inżynieryjna Techma, mieszcząca się w Krakowie. Firma istnieje na rynku od 2005 roku, koncentrując się na tworzeniu projektów drogowych i infrastruktury towarzyszącej. Termin tej infrastruktury, według ustawy, rozumie się jako sieci rozprowadzające, razem z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenie i zagospodarowanie obszaru w ramach zadań budownictwa mieszkalnego a także urządzenia i między innymi kotłownie. Ogólnym założeniem przedsiębiorstwa Techna jest urzeczywistnianie wszystkich projektów ze szczególną dbałością o dobrą jakość formalną, techniczną oraz zgodnie z skonkretyzowanym harmonogramem terminowym. Pracownicy firmy mają duże umiejętności i w tworzenie każdorazowego schematu w pełni angażują się.

Pośród asortymentu, który zamieszczony został na witrynie www przedsiębiorstwa, są wyżej już wspomniane projekty drogowe, czyli różne prace powiązane z infrastrukturą miejską, jak na przykład projekt zjazdu, renowacji nawierzchni, parkingu albo projektowanie chodników, a także projekty powiązane z organizowaniem ruchem, w tym projekty docelowej organizacji ruchu, obsługa formalno-prawna inwestycji, w tym pozwolenia wodno-prawne, a także kosztorysy obiektów, czyli kosztorysy inwestorskie.