Ochrona pracowników w miejscach zatrudnienia – problem znajomy prawie każdej osobie. Wszelkie normy dotyczące bhp w pracy mają służyć zarówno etatowcom, jak i pracodawcom. Jednak zapewnienie ochrony pracownikom jest powinnością pracodawcy, o czym często zapomina się. Wypadki w trakcie wykonywania wielu czynności przytrafiają się za wielokrotnie.

OkulistaWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu 2012 roku incydentom w czasie pracowania uległo ponad czterdzieści tysięcy pracowników. Przyczyną tej sytuacji często jest nieprawidłowa organizacja pracy, złe wyszkolenie pracowników, nagminne łamanie praw bhp i kiepski stan techniczny wielu przyrządów, albo ich brak. Niestety, nierzadko nie pamięta się, iż za bezpieczeństwo w zakładzie pracy w takim samym stopniu odpowiadają pracownicy oraz pracodawcy, bowiem najnowsze, bezpieczne urządzenia nie ochronią naszej kondycji kiedy celowo nie przestrzegamy obowiązujących norm się nie tylko na utracenie zdrowia, ale także życia. Z tego też względu powstały specjalistyczne przyrządy, które służą do zminimalizowania zagrożenia zranienia lub uszkodzenia skóry. Należą do nich między innymi prysznice bezpieczeństwa oraz specjalistyczne myjki do oczu, które montowane powinny być we wszelkich magazynach chemicznych, malarniach, akumulatorniach i oczyszczalniach ścieku. Tego rodzaju urządzenia są na stałe załączone do instalacji wodociągowej, w których przez naciśnięcie klapki lub pociągnięcie za cięgno powoduje wydostanie się dużego strumienia wody.

Jak nazwa wskazuje, oczomyjki służą do mycia obu oczu jednocześnie, które mogły mieć  niebezpieczny kontakt z jakimikolwiek toksynami, zaś prysznice bezpieczeństwa służą do obmywania całego ciała. Najważniejsze jednak jest, by przestrzegać wszelakich przepisów bezpieczeństwa, zarówno przez osoby pracujące, jak i pracodawców, którzy są do tego zobowiązani przez przepisy K.C..

Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oko