Automatyzacja systemów parkingowych w przestrzeni publicznej spotykana jest już od kilku lat. Wiele obiektów – czy to sklepy spożywcze, czy osiedla – korzystają z automatyki, umożliwiając bezobsługowe korzystanie z parkingu przez gości oraz mieszkańców.

Zalety systemów parkingowych

parkingW skład systemów wchodzić może wiele różnych urządzeń – od kas biletowych, po szlabany lub monitoring. Obecnie coraz większą uwagę przykłada się do tworzenia parkingów, których proces parkowania jest całkowicie zautomatyzowany. Obecnie automatyzacja parkingów polega na zastosowaniu samoobsługowych kas, bileterek, czy szlabanów. Bardziej nowoczesne obiekty parkingowe, bazujące na sterowaniu komputerowym uniemożliwiają dostęp kierowcy do pomieszczeń wewnątrz. Przekazanie samochodu odbywa się w specjalnym miejscu odbioru – reszta procesu zostaje przeprowadzana w sposób automatyczny. Miejsca postoju pojazdów mogą znajdować się w garażu podziemnym lub naziemnym – często są to jednak konstrukcje łączące oba typy tych rozwiązań. Dzięki modułowości rozwiązań systemy parkingowe w pełni przystosowane są do potrzeb użytkowników i mogą obsługiwać od kilku do kilkuset pojazdów. Ich główną zaletą jest oczywiście oszczędność przestrzeni parkingowej, spowodowana brakiem dróg dojazdowych.

system parkingowySystemy automatycznego parkowania nie wymagają budowy miejsca dla ruchu pieszych, wind, klatek schodowych, ani konstrukcji dla osób niepełnosprawnych. Tak nowoczesne systemy parkowania pozwalają na wykorzystanie wąskich i ściśniętych przestrzeni, gdzie w normalnych warunkach tradycyjne parkowanie byłoby niemożliwe. Nowoczesne rozwiązania są ponadto bardzo elastyczne, głównie za sprawą konstrukcji modułowej – w dowolnym momencie można rozbudować parking o kolejne jednostki postojowe. W przestrzeni miejskiej wyróżniają się nowoczesnym designem i architekturą. Sam proces parkowania jest automatyczny, szybki i nie wymaga od kierowcy objeżdżania obiegu w celu znalezienia miejsca. Ten typ parkingów zapewnia maksimum ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do pojazdu, a także zabezpiecza je przed wpływem warunków zewnętrznych. Nowoczesne systemy umożliwiają wprowadzenie elastycznych taryf za parkowanie, co jest możliwe dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym, obejmującym oświetlenie, ogrzewanie oraz zatrudnienie pracowników.

Zautomatyzowane systemy parkingowe niosą za sobą wiele korzyści zarówno dla inwestorów, jak i użytkowników. W przestrzeni publicznej wiele obiektów w mniejszym lub większym stopniu wyposażonych jest w systemy automatyzacji. Rozwój technologiczny pozwala na stworzenie w pełni autonomicznych obiektów, które nie wymagają obecności kierowcy podczas parkowania pojazdu.