Prawo związane z legalnym przewożeniem materiałów niebezpiecznych z roku na rok staje się coraz bardziej restrykcyjne. W obecnej formie wymaga to przede wszystkim zadbania o odpowiednie przeszkolenie pracowników i kierowców w kontekście prawidłowego podejścia do kontaktu z takimi materiałami. Kluczowe okazuje się być również wykonywanie okresowych audytów.

Znaczenie kontroli audytów

To właśnie dzięki nim można się upewnić, że wszyscy aktualnie zatrudnieni w danej firmie transportowej pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę pozwalającą na swobodny transport materiałów niebezpiecznych. Wykonywaniem takiego właśnie audytu zajmować się powinien odpowiedni doradca ADR, który musi być obecnie wyznaczony przez zdecydowana większość firm. Dzięki takiej kontroli można się upewnić, że wszyscy zatrudnieni w firmie pracownicy będą w stanie prawidłowo zareagować na wystąpienie sytuacji niebezpiecznej, na przykład wyciek z cysterny. Właśnie z tego względu tak ważne wydaje się, aby każda z firm pośrednicząca w procesie transportu materiałów niebezpiecznych wyznaczyła odpowiedniego doradcę. Oczywiście działania takie jak audyt ADR dla kierowców nie miałyby sensu, gdyby nie ich wcześniejsze przeszkolenie w celu prawidłowego wykonywania przez nich swoich obowiązków. W czasie jego trwania poruszana jest tematyka pozwalająca na uświadomienie wszystkich zagrożeń związanych z transportowaniem materiałów niebezpiecznych. Oprócz tego celem szkolenia jest przygotowanie danego kierowcy do tak wymagającego transportu. Szkolenie zakończone jest egzaminem, a odpowiednie zaświadczenie ADR jest wydawane jedynie po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu.

W obecnym czasie zdecydowana większość firm pośredniczących na którymś etapie w transporcie ładunków niebezpiecznych pamiętać musi o przeszkoleniu zatrudnionych kierowców w tym zakresie. Uprawnienia uzyskiwane w ten sposób muszą być potwierdzone w trakcie każdej kontroli drogowej zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Uprawnienia te powinny być odnawiane co najmniej co 5 lat od daty wydania ostatniego zaświadczenie ADR. Bezpieczny transport materiałów stwarzających zagrożenie nie byłby możliwy, gdyby nie prawidłowe kwalifikacje zawodowe zatrudnionych kierowców. Z tego właśnie względu tak ważne wydaje się, aby wszyscy pracownicy tym się zajmujący brali udział w szkoleniach poruszających tą właśnie tematykę. Z pewnością dotyczyć to będzie kierowców, gdyż pozwoli im na lepsze przygotowanie się do zawodu oraz na okresowe przeprowadzane audyty w firmie.

Zapraszamy na www.frc.com.pl po więcej informacji.