Przydomowe oczyszczalnie ścieków, mogą się pochwalić od pewnego czasu coraz większą popularnością. Większość z nich działa na zasadzie grawitacyjnej, w której to ścieki przenoszą się pomiędzy poszczególnymi poziomami, dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu. Czasem jednak nie jest to możliwe.

Charakterystyka przepompowni ścieków

ściekiDzieje się to przede wszystkim w przypadku tych oczyszczalni, które zostały wzniesione na terenie o zbyt płaskim ukształtowaniu, lub też w przypadku tych wznoszonych na terenie o małej powierzchni. W ich przypadku, jedynym rozwiązaniem okazuje się być przydomowa mała przepompownia ścieków. Zadaniem tej właśnie konstrukcji jest podniesienie ścieków z niższego poziomu na wyższy, co jest konieczne dla prawidłowej realizacji procesu oczyszczania ścieków. Warto dodać, że bardzo często z takich przydomowych przepompowni trzeba korzystać również w przypadku tych oczyszczalni, które są oczyszczalniami typu grawitacyjnego. Dzieje się tak najczęściej na skutek okresowego wzrostu poziomu wód gruntowych, co może znacznie zaburzyć prawidłowe działanie danej oczyszczalni.

 

przepompowniaTypowa przepompownia ścieków potrzebuje do działania odpowiedniej obudowy, która zapewnia ochronę przed rozszczelnieniem. Zazwyczaj, do działania takiej przepompowni wykorzystywane są zbiorniki, które wyróżniają się bardzo wysokim poziomem gęstości, dochodzącym nawet do 4 kN/m2. Ważne jest również, aby średnica takiego zbiornika nie przekracza 3000 mm , wysokość – 7000 mm. Oprócz najbardziej optymalnego zbiornika, przepompownia do działania wymaga zastosowania również układu tłoczenia ścieków. Powinien być on oparty o jedną, do dwóch pomp zatapialnych, które muszą być połączone z przemyślana pod względem konstrukcji instalacją tłoczną. Oddzielone od tego elementu przepompowni powinny być odpowiedniego typu urządzenia zasilające i sterujące, które są konieczne dla automatycznej i autonomicznej pracy całej przepompowni. Sterowanie jest w większości wypadków oparte o zaawansowane układ przekaźnikowy, który jest w stanie kontrolować alternatywnie pracę poszczególnych urządzeń, koniecznych do pracy przepompowni.

Korzystanie z przepompowni ścieków jest konieczne w każdej sytuacji, gdy ukształtowanie terenu lub zbyt wysoki poziom wód gruntowych, nie sprzyja pracy oczyszczalni przydomowej. Warto wiedzieć, w jaki sposób konstrukcje te powinny być skonstruowane, aby mogły działać bez problemów przez odpowiednio długi czas. Okazuje się, że zdecydowanie najważniejszą funkcję w nich pełni zbiornik, oraz odpowiednio wydajne pompy zatapialne.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę www.domi-zbiorniki.pl!