Rury drenarskie wykorzystywane są do odprowadzenia nadmiaru wody zebranej w gruncie, a także stosuje się je w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Produkty wykonywane są z różnych materiałów, w zależności od ich późniejszego zastosowania. Producenci najczęściej decydują się na PVC oraz PP (polipropylen). Są to podstawowe elementy drenażu, które będą wystarczające, aby odwodnić pola uprawne lub grunt pod budynkami.

Rury drenarskie z otworami

rury drenarskieCo jeszcze warto wiedzieć o rurach drenarskich i samym drenażu? Drenaż wykonywany jest w celu zabezpieczenia budynków przed podciąganiem kapilarnym, który może prowadzić do nawodnienia najbliższych warstw gruntu. Z czasem może doprowadzić to do uszkodzenia fundamentów budynku, co poważnie zagraża jego całej konstrukcji. Zbyt duże nawodnienie terenu jest szczególnie problematyczne w trakcie intensywnych opadów. Aby upewnić się, czy drenaż jest konieczny, warto skonsultować się z geologiem – wykona on niezbędne pomiary i sporządzi ekspertyzę, która jasno określi nawodnienie gruntu i poziom zagrożenia. Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje drenażu przy użyciu rur drenarskich – opaskowy oraz powierzchniowy.

rury drenarskiePierwszy z nich najczęściej wykonuje się podczas budowy domu, choć wykopy można przeprowadzić również, kiedy budynek jest już usytuowany. Wówczas teren przygotowywany jest po zewnętrznej stronie fundamentów. Drenaż powierzchniowy przeprowadza się natomiast wewnątrz budynków i wykopy wykonuje się pod piwnicą, w taki sposób, aby rury drenarskie były ułożone jak najwyżej od fundamentów. Materiały wykorzystywane do produkcji rur drenarskich zostały odpowiednio dobrane, aby płynąca w nich woda nie zamarzła (temperatura wewnątrz osiąga powyżej 0 stopni Celsjusza). Zazwyczaj rury drenarskie od producenta posiadają specjalne otworki, za pomocą których zbierana jest woda z gruntu, po czym odprowadzana jest ona na zewnątrz. Rury są karbowane, co zwiększa odporność na obrażenia mechaniczne wywołane dużym naciskiem na podłoże (na przykład przejazd samochodem). Korzystając z rur drenarskich, można zadbać o bezpieczeństwo budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Są niezbędne w miejscach, gdzie nawodnienie gruntu jest szczególnie wysokie.

Zaleca się wykonywanie drenażu podczas budowy domów, lecz można go przeprowadzić również, jeżeli ten został już wybudowany. W celu upewnienia się o konieczności montażu rur drenarskich warto skorzystać z usług geologów, którzy wykonają niezbędne badania i ocenią ewentualne ryzyko podciągania kapilarnego.