Transport jest rozległym pojęciem tak jak cała infrastruktura logistyczna, przez co dla wielu osób, które nie znają się na tym temacie może być niezrozumiała. Nie oznacza to jednak, że jest trudna do zrozumienia. W ciągu wielu lat od kiedy istnieje transport jego funkcje i możliwości się zmieniły.

Zadania systemu transportu wewnętrznego

systemy transportu wewnętrznegoW dzisiejszych czasach jednym z ważniejszych zagadań dotyczących logistyki, o których powinien wiedzieć każdy jest system transportu wewnętrznego. Czym on jest? To jeden ze składników infrastruktury logistycznej, który obejmuje przewożenie osób i rzeczy za pomocą środków transportu, ale tylko wśród jednego przedsiębiorstwa. Do jego zadań należy głównie przemieszczanie towarów na terenie jednego zakładu, a modele organizacyjne tego transportu można podzielić na rodzaj działalności i wielkość przedsiębiorstwa. Aktualne systemy transportu wewnętrznego rozróżnić ze względu na wykonywane prace w zakładzie. Są to między innymi systemy transportu produkcyjnego i składowo-magazynowego. Pierwszy dotyczy procesu wyrobu i przenoszenia, a drugi przyjęcia, wysyłki i składowania materiałów.

systemy transportu wewnętrznegoTransport produkcyjny można podzielić na kilka podrodzajów – na przykład transport stanowiskowy i międzystanowiskowy, wewnątrzwydziałowy i międzywydziałowy. Transport wewnętrzny na ogół charakteryzuje się tym, że w jego zakresie mogą być używane różnego rodzaju środki transportu – samochody ciężarowe czy też wagony. Aby każdy transport funkcjonował poprawienie niezbędna jest właściwa organizacja i kwalifikacje pracowników. W organizacji pomaga właśnie system transportu wewnętrznego. Wpływają one aktywnie na szybkość dostarczania i odbierania towarów oraz zapewniają ochronę przed uszkodzeniem. Dzięki systemom możliwe jest także zabezpieczenie przed utratą wszelkiego rodzaju wartości użytkowych. Obecnie do urządzeń systemów transportu wewnętrznego można zaliczyć różne maszyny i urządzenia transportowe – takie jak przenośniki, dźwignice i wózki jezdniowe oraz urządzenia do składowania – klamry, podstawki, regały i stojaki. Elementami tego systemu są także urządzenia pomocnicze, do których zalicza się rampy zwykłe i ruchome, palety i nadstawki palet, pomosty ładunkowe, a także jarzma.

Systemy transportu wewnętrznego mają na celu głównie ułatwienie pracy osobom zajmującym się przyjmowaniem i oddawaniem towarów. Dzięki urządzeniom, które pomagają w przenoszeniu rzeczy, praca jest łatwiejsza i przyjemniejsza. Warto zatem mieć podstawową wiedzę na temat infrastruktury logistycznej i transportu wewnętrznego.