Każda inwestycja podczas jej projektowania lub jej budowy potrzebuje stosownych pozwoleń i dokumentacji. Mimo, iż bez siły fizycznej praktycznie budowa lub inna inwestycja by nie powstała, to bez potrzebnych zezwoleń, bez konkretnie spełnionych wymogów i przepisów nie ma mowy o ruszeniu z budową i całą inwestycją.

Cztery części dokumentacji

dokumentacja hydrogeologicznaZbiór dokumentów, w których znajdują się potrzebne wyniki badań warunków hydrogeologicznych dla terenu, na którym będzie miała miejsce inwestycja nazywana jest dokumentacją hydrogeologiczną. Jest to powykonawcza baza danych która musi spełniać warunki określone przez Ministra Środowiska. Materiały te są potrzebne podczas projektowania ujęć wodnych na danym terenie, w trakcie prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych budowlanych czy komunikacyjnych. Dokumenty hydrogeologiczne przygotowuje się według Prawa geologicznego i górniczego. Powyżej wymieniona rzecz musi być przygotowana w przypadku ustalania zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, gdzie wody będą wykorzystywane do instalacji konkretnych urządzeń, do zastosowania lub magazynowania jakiś substancji, wykorzystania wód podziemnych w celach gromadzenia energii cieplnej czy w przypadki likwidacji otworu wiertniczego.

dokumentacja hydrogeologicznaPowykonawcza dokumentacja hydrogeologiczna posiada cztery części. Do pierwszej z nich należy część, w której przedstawiona jest tabela z wynikami badań i pomiarów. Kolejną częścią jest część graficzna, gdzie zamieszczone są mapy obszaru objętego zakresem dokumentacji, wykresy czy przekroje. Kolejną częścią jest część tekstowa, w której objaśnione są poprzedzające ją dwie części-tabelaryczna i graficzna. Ostatnia częścią dokumentacji jest część wnioskowa. Wydawana jest bezterminowo, wobec czego właściciele inwestycji nie muszą martwić się o zakończenie pozwoleń i wymaganych dokumentów za kilka czy kilkanaście lat. Jak w większości inwestycji, pozwolenia i wymagana jest przed rozpoczęciem inwestycji, na etapie projektowania jej. Organami, które mogą zatwierdzić decyzję o dokumentacji są Wójtowie, Burmistrzowie, Starości czy Geolodzy Wojewódzcy. Warunkiem zatwierdzenia decyzji jest jednak posiadanie wydajności, która przekracza 50 m3/godzinę. Urzędy wnioski rozpatrują w ciągu 30 dni, jednak czasami, w szczególnych przypadkach rozpatrywane są nawet do 60 dni.

Planując inwestycję, w której wykorzysta się wody podziemne czy powierzchniowe należy złożyć odpowiedni wniosek, w celu zaakceptowania decyzji o poprawności dokumentacji hydrogeologicznej. Nie posiadając odpowiednich dokumentów, właściciele obszaru nie mogą rozpocząć planowanej inwestycji.