Oczywiście, że tak. Co prawda klimatyzatory przetwarzają (o ile można się tak wyrazić) głównie powietrze, ale elementy klimatyzacji są świetnym siedliskiem dla drobnoustrojów. Dzięki klimatyzatorom i wymuszanemu przez nie obiegowi powietrza drobnoustroje zyskują świetną okazję do penetracji klimatyzowanych pomieszczeń, a stąd już tylko krok do wnętrza ludzkiego organizmu i chorób.

WentylacjaGruntowne czyszczenie wentylacji, przeprowadzane regularnie, jest podstawowym zabiegiem profilaktyki szeregu chorób powodowanych przez klimatyzowanie pomieszczeń. Kiedy dezynfekcja klimatyzacji jest potrzebna a kiedy nie? Klimatyzatory i instalacje klimatyzacyjne należy dezynfekować regularnie – w zależności od potrzeb i / lub wskazań producenta (lub montera) klimatyzacji, jednak równie ważna jest ocena czynników środowiskowych mogących wpływać na intensywność rozwoju drobnoustrojów w klimatyzacji.
Ocenę tego, czy dezynfekcja klimatyzacji potrzebna jest natychmiastowo, czy też można z nią jeszcze chwilę poczekać, umożliwiają badania mikrobiologiczne powietrza. Badania mikrobiologiczne powietrza – co to takiego? Badania mikrobiologiczne powietrza umożliwiają dokonanie oceny składu mikroflory (bakterii, grzybów, roztoczy etc.) powietrza w klimatyzowanych pomieszczeniach. Na ich podstawie można łatwo określić stopień zanieczyszczenia biologicznego pomieszczeń.

To z kolei umożliwia wyznaczenie częstotliwości zabiegów dezynfekcji. Te dwie proste czynności (dezynfekcja i badanie) wystarczą, by klimatyzacja nie rujnowała zdrowia osób stale przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach.