Gięcie jest jednym ze sposobów na obróbkę plastyczną metali. Wykorzystuje się je najczęściej po to, aby uzyskać konkretny kształt blachy oraz lepsze parametry techniczne. Podczas gięcia możliwa jest bowiem zmiana własności wyrobów, oczywiście na lepsze. Co daje nam takie gięcie? Przede wszystkim polepszają się właściwości wytrzymałościowe materiału.

Gięcie blach i wzmocnienia

gięcie blachDrugą istotną sprawą jest uzyskanie dokładności zarysu. W trakcie pracy zachodzą też istotne zmiany dotyczące kształtu przekroju poprzecznego. Dzieje się tak z tego względu, że podczas gięcia zachodzi zmniejszenie wymiarów warstw rozciąganych, a, co za tym idzie – zwiększenie wymiarów warstw ściskach. Jest to zwykła konsekwencja procesu gięcia i nie da się jej uniknąć. Wiedząc jednak o tym, specjalistyczne firmy dostosowują odpowiednio technologie właśnie do tego zadania. Największy problem sprawiać może powstawanie odkształceń. Jednak można je zniwelować, jeśli zastosuje się odpowiedni promień gięcia i to wcale nie znaczy, że powinien być on jak najmniejszy. Często bowiem zdarza się, że w przypadku zbyt małego promienia, powstaną pęknięcia w materiale, w jego warstwach rozciąganych. To sprawiłoby, że dany przedmiot obrabiany stałby się już bezużyteczny. Dlatego też specjaliści muszą dostosowywać promień gięcia zawsze indywidualnie dla danego elementu poddawanego obróbce. Bierze się tu pod uwagę między innymi rodzaj oraz stan materiału.

gięcie blachJeśli zależy nam na tym, aby gięcie blach prowadziło do jak najlepszego ich umocnienia, wówczas zastosujemy większy promień gięcia niż w sytuacji, kiedy nie zależy nam na zwiększeniu wytrzymałości. Mimo wszystko można czasami nie uniknąć wad. Przedmioty gięte mogą posiadać bruzdowate wgłębienia, które powstają najczęściej na powierzchni blachy wzdłuż krawędzi gięcia. Ponadto jeśli błędnie zaczniemy rozginać dany fragment blachy, możemy liczyć się z powstaniem ramienia zagiętego o niepożądanym esowatym kształcie. Jak widać, gięcie blach jest procesem naprawdę skomplikowanym. Aby proces ten został przeprowadzony prawidłowo, musi być kontrolowany przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę. Tylko w ten sposób podczas procesu nie powstaną żadne zakłócenia, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia przedmiotu poddawanego obróbce.

Oczywiście gięcie nie jest jedyną metodą stosowaną do obróbki plastycznej blach, gdyż metod tych jest o wiele więcej. Warto wskazać na chociażby jedną podstawową z nich, czyli na cięcie. Dzięki cięciu możliwe jest bowiem uzyskanie odpowiednich wymiarów poszczególnych arkuszy.